Let’s Relax Silom Edge, First Upcycling Spa

สปาตั้งใจออกแบบดีไซน์ และเลือกวัสดุตกแต่งใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่มีความโมเดิร์น ทันสมัย ธีมการตกแต่งและวัสดุก่อสร้างแนว “Circular Design” เน้นใช้วัสดุ “Up-Cycling” ที่มุ่งเน้นการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อกลับเข้าสู่วงจรการใช้ซ้ำได้อีกครั้ง โดยไม่ทำให้คุณภาพหรือส่วนประกอบของวัสดุนั้นลดลง ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมและไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือใช้เคมีน้อยที่สุด โดยมีฐานแนวคิดมาจาก Economic & Ecological Design หรือแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งเน้นการลดขยะของเสีย ยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเอง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภายหลังตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การผลิต การนำไปใช้ จนถึงการทำลายหลังเสร็จสิ้นการใช้งานหรือหมดอายุ ซึ่งทางสปาก็ได้เลือกใช้ผนังอิฐที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่ถูกรีไซเคิลด้วยเศษเหลือของวัสดุก่อสร้าง ออกแบบมุมต้อนรับเป็น 3D Cement Printing Solution-Extrusion ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตา ใหญ่โอ่โถง จัดเรียงผนังสีแดงฉลุลาย Fores ให้สวยงาม จัดวางผ้าและหมอนที่ผลิตด้วยรุ่นพิเศษ Upcycling เช่นกัน ทำให้ทุกองค์ประกอบของสาขานี้มีเสน่ห์ของการผสานความล้ำสมัยยุคอนาคตเข้ากับความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัว