เหตุการณ์สำคัญ

Siam Wellness
Group Plc.,

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “SPA” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่ง สปา จำกัด” ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยกลุ่มครอบครัวอุตสาหจิตและกลุ่มครอบครัวจิราวรรณ สถิตย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภาย ใต้แบรนด์ “Let’s Relax” ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการให้บริการใน ระดับ 4 ดาว

2549

ในปี 2549 บริษัทได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น

จึงได้ทำการขยายกิจการโดยการก่อตั้งสถานให้บริการ
สปาเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มุ่งเน้นการให้บริการแบบเวลเนสสปา เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นนำ ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสปาเพิ่มมากขึ้น