ร่วมงานกับ SWG

Thailand’s Leading Spa & Wellness Company

สยามเวลเนสกรุ๊ป เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้จัดการสาขา

Let’s Relax Spa กำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถและเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเข้าร่วมทีมของเราในตำแหน่งพนักงานต้อนรับสปา สาขา Bangkok, Pattaya และ Phuket

Let’s Relax Spa เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านประสบการณ์สปาไทยแท้ๆ โดยมีสาขากว่า 55 สาขาทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่แขกของเราและสร้างประสบการณ์สปาที่ผ่อนคลายและฟื้นฟู

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• จัดการและจัดระเบียบพนักงานในสาขา

• ฝึกอบรมพนักงานใหม่ในสาขา (On the job training)

• จัดการตารางเวลาการทำงานของพนักงานในสาขา

• ประเมินผลการทำงานของพนักงานในสาขา

• ตรวจสอบเวลาทำงานประจำวันของพนักงาน รวมถึงเวลาล่วงเวลา

• ดูแลการดำเนินงาน ความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

• ดูแลและปริมาณสินค้าและอุปกรณ์ภายในสาขา

• เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและรายงานปัญหาต่อทีมบริหารเพื่อพัฒนาบริษัทโดยรวม

• เตรียมรายงานประจำเดือน/รายสัปดาห์ตามตารางเวลา

• ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

• เพศหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี

• ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

• ประสบการณ์การจัดการธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี (มีประสบการณ์ในสปาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

• มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพดี

• มีภาวะผู้นำสูง และความสามารถในการจัดการและจัดระเบียบพนักงานในสาขา

• สามารถใช้โปรแกรม Computer พื้นฐาน MS Office ได้

• มีความรับผิดชอบสูง

• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สมัครงาน

ข้อมูลสมัครงาน

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.
Attach file (Maximum file: 4MB. The .doc, .docx and .pdf are allowed)

ติดต่อ HR : Tel. 02 641 6619 ต่อ 121,222
Email :
[email protected]