เอกสารนักลงทุน

Download Documents Documents for Investors

Doc year TH
Years
Doc year TH

Latest Results

รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report

2023
- 1
2023
- 1

รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report

2024
- 1
2024
- 1

IR Presentation ประจำปี 2562 Q1

2019
- 1
2019
- 1

IR Presentation ประจำปี 2562 Q2

2019
- 1
2019
- 1

IR Presentation ประจำปี 2562 Q3

2019
- 1
2019
- 1

IR Presentation ประจำปี 2562 YE

2019
- 1
2019
- 1