บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด

Deck One 

Follow us

ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำปิง เน้นมุมมองแบบเปิดโล่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการจัดเลี้ยง การจัดงานแต่งงาน เพื่อบริการสำหรับลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
บริการอาหารไทยโมเดิร์นและอาหารยุโรป

1

Branch

https://thedeck1.com

Website

053-302-788

Official Contact

จุดเด่นของธุรกิจ

DECK ONE ALL DAY EATERY

Deck One ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำปิง เน้นมุมมองแบบเปิดโล่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการจัดเลี้ยง การจัดงานแต่งงาน เพื่อบริการสำหรับลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป บริการอาหารไทยโมเดิร์นและอาหารยุโรป

Rectangle 119

แกลเลอรี