ภาพรวมธุรกิจ

ผู้นำด้านธุรกิจสปา

และเวลเนสครบวงจร

บริษัทสปาเจ้าแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 213,750,000 บาท ชำระแล้ว 213,749,982 บาท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัด (มหาชน)

SWE 99.99%

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท
ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย

SWR 99.97%

บริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จำกัด

ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท

ดำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร

SWL 99.99%

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด

ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

เกี่ยวกับ ภาพรวมธุรกิจ

No data was found

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “SPA”)

ดำเนินธุรกิจสปาและเวลเนสเพื่อสุขภาพ ภายใต้ 4 แบรนด์