ข้อมูลหลักทรัพย์

Dividend

History

วันที่จ่ายเงินปันผลวันที่จ่ายเงินปันผลจำนวนปันผลEPSDividend Payment Ratio
Consolidate Separate
Consolidate Separate
(ปี 2557) Annual30/04/25580.02514,250,000
0.025 14,250,000
0.08 0.05
30% 50%
(ปี 2558)Interim Dividend 25/12/2558 0.05 28,500,000
Annual 25/04/2559 0.05 28,500,000
0.10 57,000,000
0.19 0.16
53% 63%
(ปี 2559) Interim Dividend 20/10/25590.0528,500,000
Annual 0.05 28,500,000
0.10 57,000,000
0.25 0.21
40% 48%
(ปี 2560)Interim Dividend 08/09/2560 0.05 28,500,000
Annual 25/04/2561 0.05 28,500,000
0.10 57,000,000
0.25 0.21
40% 48%
(ปี 2561)Annual 26/04/2563 0.15 85,500,000
0.36 0.36
42% 42%
(ปี 2562) Annual
Stock Dividend 2:1 25/05/25630.12571,250,000
Cash Dividend 0.0317,100,000
0.15588,350,000
0.43 0.38
36% 41%
(ปี 2566) Annual 17/05/2567 0.125 106,874,991
Stock Dividend 2:1 0.01389 11,875,949
Cash Dividend 0.139 118,750,940
0.3880 0.3580
36% 39%