SPA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2566

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (แถวนั่งที่ 3 จากขวา) กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดถึงผลประกอบการปี 2565 และแผนการดำเนินธุรกิจปี 2566 ของ SPA โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (E-AGM)ตามมาตรการด้านความปลอดภัยภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19