เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา ฉลองครบรอบ 25 ปี ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รังสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าภายใต้ธีม Unbounded Senses of Relaxation

เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าภายใต้ธีม Unbounded Senses of Relaxation โดยศาสตร์สัมผัสด้านเสียง (Sense – Hearing) ถือว่าเป็นหนึ่งในการผ่อนคลายที่ลูกค้าได้รับเมื่อเข้ามาใช้บริการ เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา ได้ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (College of Music, Mahidol University) ในฐานะผู้นำหลักสูตรดนตรีที่ได้รับรองมาตรฐานสถาบันแห่งความเลิศทางดนตรี จากสถาบันรับรองคุณภาพ MusiQuE ในการใช้ศาสตร์เรื่องดนตรีสำหรับการผ่อนคลายในการวิเคราะห์บทเพลงเพลย์ลิสท์ของเล็ทส์ รีแลกซ์ มีการเรียบเรียงมาโดยเฉพาะ ผสมผสานโน้ตดนตรี เสียงเปียโน เครื่องสาย กีตาร์ ที่มีทำนองเสียงประสานที่สอดคล้องกลมกลืน ผ่าน 5 ตัวชี้วัด อาทิ Tempo, Melodic Line, Harmonic Structure, Instrumental และ Other Elements ที่ โดยมีจุดประสงค์ที่จะมอบความผ่อนคลาย ความสุข ความสงบ และสัมผัสถึงความรีแล็กซ์มากขึ้นในขณะที่ใช้บริการสปา