‘’ระรินจินดา เวลเนส สปา” และ “เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา” คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานสปาอาเซียน ประจำปี 66

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานใน “พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2566” ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง โดย ‘’ระรินจินดา เวลเนส สปา” และ “เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา” ได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานสปาอาเซียน โดยคุณณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร และคุณชุตาภรณ์ จิราวรรณสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบฯ ในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ