การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)[SPA] ประจำปี 2567

SPA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2567 นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (แถวนั่งที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (แถวนั่งที่ 3 จากขวา) กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดถึงผลประกอบการปี 2566 และแผนการดำเนินธุรกิจปี 2567 ของ SPA โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567