then

Investor Relations

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA บริษัทที่ประกอบธุรกิจสปาเจ้าเเรกที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย ขอต้อนรับนักลงทุนเเละผู้สนใจลงทุนทุกท่านสู่ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ๋ษัท ท่านสามารถดูข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข่าวสาร รายงานประจำปี เเละข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณยลวรรณ เอื่ยมอลงกรณ์ ผจก.แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 02-641-6619 ต่อ 110 หรือ [email protected]

VDO

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)[SPA] ประจำปี 2565

ข่าวล่าสุด

ระรินจินดา เวลเนส สปา คว้า 3 รางวัลสปายอดเยี่ยมในงาน Thailand Tourism Awards 2019
September 27, 2019
ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ ระรินจินดา เวลเนส สปา กรุงเทพฯ ราชดำริ และ ระรินจินดา เวลเนส สปา กรุงเทพฯ เพลินจิต คว้ารางวัลกินรีทองคำ หรือ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (Award of Excellence) ประเภทสปา โดยทีมผู้บริหาร คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการและคุณณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติยศจากคุณทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ร่วมแสดงความยินดี ในงานประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2019) ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ททท. เดินหน้ายกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านสัญลักษณ์กินรี จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ในวันท่องเที่ยวโลกโดยมีคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 หรือรางวัล Thailand Tourism Awards โดยพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจัดขึ้นทุก 2 ปี ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้ยังคงรักษามาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในสากล รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน (Beyond Standard) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน (Partner) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอด ขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี สำหรับครั้งที่ 12 นี้ ททท. ได้พัฒนากระบวนการประกวดรางวัลโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ พิจารณาในการตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้ กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรีมีคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวคุณภาพพลักดัน ให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Perferred Destination) ตามวิสัยทัศน์ของ ททท. การตัดสินในครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด 3 ประเด็นหลัก คือ การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (Sustainabillity and Responsibility) เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว (Voice of Costomer : VOC) และความสนใจของกลุ่มท่องเที่ยว (Customers Interest) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสหากรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล
CSR โครงการ : SPA จิตอาสาบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
December 11, 2018
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ “บริจาคโลหิต” วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บียูเพลส เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
CSR โครงการ : ธรรมมะสุขใจ
December 10, 2018
วางให้ลง ปลงให้เป็น เย็นให้พอ โดย พระไพศาล วิสาโล บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ B.U. Place จัดโครงการ “ธรรมมะสุขใจ” : ในหัวข้อเรื่อง วางให้ลง ปลงให้เป็น เย็นให้พอ โดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ อาคาร B.U. Place ชั้น 2 ห้องปฎิบัติธรรมสุขสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัทและประชานทั่วไปภายในชุมชนใกล้เคียง ได้สร้างความเป็นหนึ่งด้วยความสุขแห่งธรรม รักษาศีล ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน รักษาความเพียรเพื่อประโยชน์แห่งการใช้ชีวิตที่มีความสุข
view all